image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said CEYHAN Başkanlığında Bütçe Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin, verimli, yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, birimlerimizce belirlenmiş önceliklere göre dağıtılmasını planlamak, tutarlı bir kaynak harcama dengesi kurmak ve birimlerin ihtiyaçlarının rasyonel temellere oturtulması amacıyla Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said CEYHAN başkanlığında Bütçe Yönetim Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Üniversitemiz harcama birimlerinin idari amirleri Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri ve Daire Başkanları katıldı.
Toplantıda Doç. Dr. Said CEYHAN Eğitim Öğretim hizmetlerinin yürütülmesi esnasında amacımız kaynakları kısmak, yok etmek veya darlık üretmek değil, kaynakların verimliliğini artırıp israfı önlemek olduğunu, bütçe toplantısının üç dört yıldır yapıldığını amaçlarının kaynakların etkin, verimli, yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda dengeli bir dağıtım yapmak olduğunu altını çizerek ifade etti.
Bütçe Analiz çalışmalarında Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuş olan ALYS  aktif olarak devreye sokulmuş ve bütçe ile tahsis edilmiş olan ödeneklerin tüm birimlere dengeli ve adil olarak dağıtılmasında ALYS verileri kullanılmıştır.
Toplantıda birimlerin ihtiyaçları Genel Sekreterliğe bağlı ALYS mevcutları ve birimlerin önceki yıl harcamaları dikkate alınarak tahsis edilen ödenekler rasyonel bir şekilde birimlere dağıtıldı.
  • Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said CEYHAN Başkanlığında Cari Bütçe Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

  • BARÜ’den verimlilik alanında gururlandıran ödül

  • Bartın Özel Aktıp Hastanesi İle İndirim Sunan Protokol İmzalandı

  • Temizlik Hizmetleri Toplantısı

  • BARÜ, Paydaşlarıyla İş Birliği İçerisinde Sürdürülebilir Bir Gelişim Hedefliyor

  • Bartın Üniversitesi, Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasındaki Yerini Aldı

  • Genel Sekreterliğimizin 2022 Yılı Birim İçi İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Üniversitemiz Yerleşkelerinin “Sağlıklı ve Güvenli” Olduğu Bir Kez Daha Tescillendi

  • Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said CEYHAN Başkanlığında Bütçe Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

  • 2021 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi