image/svg+xml
image/svg+xml

Alt Birimler

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

   Üniversitemiz Rektörlüğünün ve Genel Sekreterlik biriminin yazışmalarını yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 19.07.2017 tarihli ve 2017/13-07 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde "Yazı İşleri Şube Müdürlüğü" kurulmuştur.
 

BÜTÇE VE AKILLI LOJİSTİK YÖNETİM SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

   Dayanıklı Taşınır ve Tüketim Malzemelerine yönelik gerçekçi ihtiyaçların belirlenmesi, stok kontrolünün yapılarak ihtiyaçların mümkün olan en kısa sürede temininin sağlanması, girdi-çıktı analizlerinin yapılması, atıl durumda bulunan kaynakların hizmete kazandırılması, gereksiz ve aşırı harcamaların azaltılması, bütçenin en optimal şekilde planlanarak etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, insan, enerji, hammadde ve malzeme gibi bileşenlerin ulaşılabilirliğinin ve tasarrufunun sağlanması vb. işlemlerin yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14.07.2021 tarihli ve 2021/14-23 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde “Bütçe ve Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.

 KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

   4857 sayılı İş Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na uygun bir şekilde üniversitemiz mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ve üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasının ve güvenliğinin sağlanması vb. işlemlerin yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14.07.2021 tarihli ve 2021/14-23 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde “Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.

 

GENEL EVRAK VE ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

   Üniversite Yönetim Kurulunun 31.01.2019 tarihli ve 2019/03-11 sayılı kararı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki “Genel Evrak Şube Müdürlüğü” Genel Sekreterlik birimine bağlanmıştır. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14.07.2021 tarihli ve 2021/14-23 sayılı kararı ile adı "Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.