image/svg+xml
image/svg+xml

Genel İşlemler İçin Formlar

FRM-0028 Uyum Eğitim Katılım Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu
FRM-0068 BİDB Arıza Bildirim Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardım Dilekçesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0306 Sıfır Atık Yönetimi Bina Bazlı Denetim Formu
FRM-0323 Genel Mal Bildirim Teslim Tutanağı
FRM-0335 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
FRM-0336 Personel Kimlik Kartı Teslim Tutanağı
FRM-0345 FRM-0345 Toplantı Katılım Tutanağı
FRM-0363 Uzaktan Çalışma Yöntemine Geçiş İçin Personel Talep Formu
FRM-0364 Esnek Çalışma Yöntemleri Hakkında Personel Taahhütnamesi
FRM-0365 İdari Personel Ödül Adayı Başvuru Formu
FRM-0376 Karşılaştırma Cetveli Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu

FRM-0405 İdari İzin Talep Formu (Kronik Hastalık Sebebiyle)
FRM-0414 Evrak Teslim Zimmet Fişi
FRM-0446 Yıllık İzin Talep Formu
FRM-0447 Birim İçi Yıllık İzin Planlama Formu
FRM-0497 Genel Bina Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FRM-0502 Temizlik Malzemesi Talep Formu
FRM-0506 Sıfır Atık Teslim Takip Çizelgesi
FRM-0507 Tuvalet Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM 0508-Dezenfeksiyon Uygulama- İşlem Formu
FRM 0535 Toplantı Gündem/Karar Tutanağı
FRM-0552 Aylık İzin Bildirim Formu
FRM-0579 Belge Takip Formu
FRM-0595 Gelen Evrak Kayıt Defteri
FRM-0596 Giden Evrak Kayıt Defteri
FRM-0597 Evrak Zimmet Defteri
FRM-0598-Vekalet Takip Formu
FRM-0664 Kurul Toplantı Kontrol Formu
FRM-0617 Sokaga Çıkma Kısıtlamasında Muaf Olması Talep Edilen Personel
FRM-0635 Evrak Dağıtım Personeli Günlük Hareket Raporu Yerleşke İçi
FRM-0634 Evrak Dağıtım Personeli Günlük Hareket Raporu Yerleşke Dışı
FRM-0614 Jüri Ücret Ödeme Tablosu
FRM-0613 Gündem Teklif Kontrol Formu
FRM-0603 Doktor Araştırma Görevlisi Ders Görevlendirme Tablosu
FRM-0728 Tespit Rapor Formu
FRM-0757 Güvenlik Görevlisi Durum Tespit Formu
FRM-0821 Personel Araç Plakası Listesi
FRM-0823 Öğrenci Araç Plakası Listesi