image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizin İhtisaslaşmaya ilişkin (Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları Kapsamında)YÖK Başkanlığına Sunulan Projeler

Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı Ara Dönem İzleme Raporu