image/svg+xml
image/svg+xml

USUL VE ESASLAR

2021/20-06 BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

2021/16-02 BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

2021/04-10 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ İLE SINAV SÜREÇLERİNİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

2020/17-04 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ İLE SINAV SÜREÇLERİNİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

2020/21-04 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARININ İLAN, BAŞVURU VE JÜRİ SÜREÇLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

2000064547 PANDEMİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ PERSONELİN ESNEK ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2000061799 BARTIN ÜNİVERSİTESİ HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) VE OTOMASYON BİRİMİNİN KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

2019/09-08 BARTIN ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI

2019/09-02 BARTIN ÜNİVERSİTESİ MEZUN KİMLİK KARTI ESASLARI

2019/07-04 DOÇENTLİK DEĞERLENDİRMESİ İLE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA SÜREÇLERİNDE GÖREV ALAN JÜRİ ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2017/17 BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE 2547 SAYILI KANUNUN 50-D STATÜSÜNDEN 33-A MADDESİNE GEÇİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

2017/04-09 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YARDIM FONU USUL VE ESASLARI

2016/18-02 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ SÜREÇLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

2014/04 BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA ESAS VE USULLERİ

2014/01-08 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2012/15 BARTIN ÜNİVERSİTESİ YÜZDE ONA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT EDİLMESİNE DAİR ESAS VE USULLER