image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şemaları

İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0019- Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0025- Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0029- Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034 Gelen Giden Evrak Kayıt ve Posta İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0035- İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037- İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043- Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045- Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Sayım Ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0270 Genel Sekreterlik Yazışmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0271 Üniversite Gelen-Giden Evrak Kaydı Sevki İş Akış Şeması
İAŞ-0272 Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0273 Birim Gelen-Giden Evrak Kaydı-Sevki (KEP) İş Akış Şeması
İAŞ-0274 Senato, Yönetim Ve Disiplin Kurulu Sekreteryası İş Akış Şeması
İAŞ-0275 Rektörlük Temsil Tanıtma Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0276 Banka Promosyonu Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0278 Mevzuatların Kabul Edilmesi Ve Yayımlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0279 Sağlık Raporu İş Akış Şeması
İAŞ-0036 İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0088 Kantın Denetimi İş Akışı
İAŞ-0107 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0122 Hassas Görevler Listesinin Güncellenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0124 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Altı Aylık Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0168 Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0248 Yeni Doküman Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0293 Sivil Savunma Planı İş Akışı
İAŞ-0322 Kargo Faturası Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0321 Bartın Üniversitesi Yangın Önleme Söndürme Talimatı İş Akış Şeması
İAŞ-0357 Enerji Dostu Çalışmaları İş Akış Şeması
İAŞ-0358 Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları İş Akış Şeması
İAŞ-0359 Öğrenci Harçları Yönetim Sistemi Çalışmaları İş Akış Şeması
İAŞ-0360 Standardizasyon ve Fiyat Tespit Komisyonu Çalışmaları İş Akış Şeması
İAŞ-0361 Bütçe İzleme Sistemi (BİS) Çalışmaları İş Akış Şeması
İAŞ-0362 Kantin Fiyat ve Tespit Komisyonu Çalışmaları İş Akış Şeması
İAŞ-0363 İşçi Sendikası İşlemleri İş Akış Şeması