image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şemaları

İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0019- Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0025- Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0029- Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034 Gelen Giden Evrak Kayıt ve Posta İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0035- İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037- İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043- Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045- Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Sayım Ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0270 Genel Sekreterlik Yazışmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0271 Üniversite Gelen-Giden Evrak Kaydı Sevki İş Akış Şeması
İAŞ-0272 Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0273 Birim Gelen-Giden Evrak Kaydı-Sevki (KEP) İş Akış Şeması
İAŞ-0274 Senato, Yönetim Ve Disiplin Kurulu Sekreteryası İş Akış Şeması
İAŞ-0275 Rektörlük Temsil Tanıtma Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0276 Banka Promosyonu Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0278 Mevzuatların Kabul Edilmesi Ve Yayımlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0279 Sağlık Raporu İş Akış Şeması